VHTrip Classic

 

 

Najpopularniejszy metromierz firmy Lou Web, urządzenie posiada sprawdzony, precyzyjny, adaptacyjny układ wejściowy, który doskonale dostosowuje się do różnych impulsów wejściowych. Wbudowany moduł wstępnej kalibracji pozwala na używanie metromierzy VHTrip podłączonych do impulsów z instalacji ABS, czujników indukcujnych ( dwu i trzy przewodowych) oraz impulsatorów podłączanych do linki szybkościomierza. Wstępna kalibracja jest dokonywana jednokrotnie po zamontowaniu urządzenia ( i podłączeniu do konkretnego źródła sygnału) w celu zapamiętania ilości impulsów, jakie będą docierać do urządzenia w trakcie trzech obrotów koła. Wartość ta zapisywana jest w nieulotnej pamięci ( niezależnej od zasilania zewnętrznego). Następnie w zależności od stosowanego rozmiaru ogumienia mamy do dyspozycji czteropozycyjny ( to olbrzymia przewaga nad konkurencją !) wybierak kalibracyjny, na którym dokonujemy precyzyjnej kalibracji końcowej.

Ponadto wszystkie urządzenia są wyposażone w stabilizator napięcia zasilania, tak aby znaczne skoki napięcia, występujące w instalacji samochodu nie miały wpływu na precyzję i niezawodność działania metromierza.


VHTrip Classic współpracuje z jednym źródłem impulsów. Jeśli wymagana jest jednoczesna praca z dwoma czujnikami polecamy model  VHTrip Twin 

 

Instrukcja w jęz. angielskim